Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii jest zarówno jednostką prowadzącą badania naukowo-badawcze, jak również realizującą działalność praktyczną w wielu obszarach diagnozy i kompleksowej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

W ramach Psychologicznego Centrum Diagnozy i Terapii działalność prowadzi  niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz laboratorium psychologiczne. Zespół Centrum realizuje także działania na rzecz dzieci, rodziców, seniorów. Odrębną ofertę kieruje do studentów WSEI – Strefa Studenta.

Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii realizuje takie działania jak:

Zespół Psychologicznego Centrum Diagnozy i Terapii tworzą specjaliści z dziedzin logopedii, pedagogiki, psychologii, psychiatrii i inni. W swojej działalności Centrum współpracuje także z prawnikami, lekarzami oraz duszpasterzami.

W pracy diagnostycznej i terapeutycznej zespół posługuje się najnowszymi metodami, takimi jak: Biofeedback EEG,  Baterię Testów Wiedeńskich, oraz szeroki zakres narzędzi diagnostycznych.

Szczególną inicjatywą jest formuła Wykładów Mistrzów umożliwiająca wymianę doświadczeń środowiska teoretyków i praktyków w obszarze nauk społecznych, medycznych i prawnych.Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii