Prezentujemy Państwu listę metod diagnostycznych będących w dyspozycji Pracowni Metod Psychologicznych WSEI.

Aby zobaczyć opis metody wystarczy kliknąć w nazwę testu.

Studenci WSEI mogą korzystać z metod zgodnie z regulaminem pracowni.

Informacja dla studentów korzystających z testów psychologicznych w ramach pisania prac magisterskich oraz badań naukowych!

Studenci mogą samodzielnie nabywać arkusze testowe konieczne do przeprowadzenia badań w ramach pisania prac magisterskich oraz prowadzenia prac naukowych (UWAGA!!!! nie trzeba kierować się liczbą sztuk w komplecie – student może zamówić tyle sztuk, ile potrzebuje). W takim przypadku należy:

Zamówienie zostanie przesłane na wskazany adres „za pobraniem”.

Tą drogą nie można zamawiać podręczników do testów ani też kluczy obliczeniowych – te na ogół dostępne są w bibliotece

Formularz zamówienia – upoważnienia w formacie PDF  dostępny na stronie:

http://www.practest.com.pl/dla-studentow

Opisy metod oraz zdjęcia okładek zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

ACL – Lista przymiotnikowa ACL (Adjective Check List)

AIS Skala Akceptacji Choroby

APIS P(R) – Bateria Testów

APIS Z – Bateria Testów

BAJEK Test

BENTON – Test Pamięci Wzrokowej Bentona

BHI-12 Kwestionariusz Nadziei Podstawowej

BPCQ – Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu

CAT-A; CAT-H; Test Apercepcji dla Dzieci

CECS Skala Kontroli Emocji

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

COLUMBIA Skala Dojrzałości Umysłowej

COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

CSQ Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

CTT – Kolorowy Test Połączeń wersja dla Dorosłych

CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego

CwP Skala Człowiek w Pracy

D2 Test d2 do Badania Uwagi

DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

DMI – Diagnoza Możliwości Intelektualnych

DMI 2 Diagnoza Możliwości Intelektualnych – 2 (DMI-2M, DMI-2S)

Drzewa Test

DSR Dziecięca Skala Rozwojowa

DUM – Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu

EAS Kwestionariusz Temperamentu

EPQ-R, EPQ-R(S) Kwestionariusz osobowości

FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

FROSTIG Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej

GHQ – Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga

GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

HERMANS Metoda Konfrontacji z Sobą

INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

ISSB Skala Wsparcia Społecznego

IVE – Kwestionariusz Impulsywności

IZZ Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

JSR Jak Sobie Radzisz?

KANH Kwestionariusz Twórczego Zachowania

KBPK Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli

KKM Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu

KMC Kwestionariusz Metafory Czasu

KNS Kwestionariusz Nadziei na Sukces

KompOs Skala Kompetencji Osobistej

KPR-Roc Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

KPS Kwestionariusz Poczucia Stresu

KPŻ Kwestionariusz Postaw Życiowych

KRR Kwestionariusz Relacji Rodzinnych

KSP Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

KU – Kwestionariusz Ustosunkowań

KWM Kwestionariusze „Klasa Wobec Mnie”, „Ja Wobec Klasy”

LEITER Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

LEKSYKON – Test Językowy LEKSYKON

LKZ Lista Kryteriów Zdrowia

LOT-R Test Orientacji Życiowej

LWO Lista Wartości Osobistych

MFF Test Porównywania Znanych Kształtów

MHLC Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

Mini-COPE Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

MINIMENTAL (MMSE) Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 – MMPI-2

MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem

NEO-FFI Inwentarz Osobowości

NEO-PI-R Inwentarz Osobowości

OMNIBUS Test Inteligencji

PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

PRF Lista Oczekiwań Pacjenta

PSS-10 Skala Odczuwalnego Stresu

PTS Kwestionariusz Temperamentu

RFFT Test Płynności Figuralnej Ruffa

RISB Test Niedokończonych Zdań Rottera

RORSCHACH Test Plam Atramentowych Rorschacha

Rysunek Rodziny

Scenotest

SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

SD Skala Dyrektywności

SEG Skala Ekspresji Gniewu

SES Skala Samooceny

SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze

SOR Skale Oceny Rodziny

SPK-DP Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych

SPR Skala Postaw Rodzicielskich

STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

SUPIN Skala uczuć pozytywnych i negatywnych

SWLS Skala Satysfakcji z Życia

SZONDIEGO Test

TAB – Skala Typu A/B – wersja DM

TAT Test Apercepcji Tematycznej

TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia

Test Pamięci Wzrokowej Bentona

TIS Bateria Testów

TKZ R-D Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko

TMK Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej

MS-K Test Matryc Ravena w Wersji Standard – Forma Klasyczna

Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia

TMS-Plus Test Matryc Ravena w Wersji Standard – Forma PLUS

TMS-R Test Matryc Ravena w Wersji Standard – Forma Równoległa

TMZ Test Matryc Ravena w Wersji dla Zaawansowanych

TO Test Osobowości

TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań

TSS Test Stosunków Szkolnych

TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości

TYP-A Skala Typu A-Framingham

TZ Test Zainteresowań

TZJ Test Zdolności Językowych

UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL

WAIS-R (PL) Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – Wersja Zrewidowana. Renormalizacja 2004

WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin

WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana

WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

ZTU Zestaw Testów Uzdolnień

 

 

 

 Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii