Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii WSEI dysponuje laboratorium psychologicznym do badania kierowców i laboratorium psychologii eksperymentalnej.

Wyposażenie laboratorium wykorzystywane jest w celach naukowo – badawczych z zakresu:

Wyposażenia:

Pierścień Landolta

Naktometr

Aparat do pomiaru otoemisji akustycznej OAE

Adiometr kliniczny wysokoczęstotliwościowy

Posturograf

Miernik czasu reakcji prostej i złożonej , aparat Piórkowskiego, tablice Popplreutera, aparat krzyżowy

Wirometr, Stereometr

Aparat EEG

Aparat Q-EEG odniesienie do bzy normatywnej HBI

Wiedeński system testów, panele reakcyjne, pedały reakcyjne, aparat MLS-HW, aparat PP-HW, zestawy słuchawkowe, moduły kalibracyjne, ekrany dotykowe (stanowiska laboratorium psychologii poznawczej)

Zestaw Eye tracker

Kamera do badania mikroekspresji mimicznej i pantomimicznej

Zestaw do badań reakcji psychofizjologicznych

Oprogramownaie Inquisit oraz WEB Inquisit

Oprogramowanie E – Prime Professional

Zestaw licencji na oprogramowanie do psychometrycznej analizy właściwości testów i pozycji testowych w ramach modeli IRT

SPSS Statistic Premium z Amos oraz Statistica – Data Miner Module

 

 Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii