PORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:


• Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyfikczne trudności w uczeniu się.
• Dostosownia warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w gimazjum do indywidualnych potrzeb ucznia.
• Dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzamiu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb ucznia.
• Dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifiakacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia.
• Wczesnego wspomagania rozwoju.
• Objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
• Innych, określoych w przpisach prawa.

DIAGNOZA


• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (trudności szkolne, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) wraz z opinią – 450 zł
• Diagnoza gotowości szkolnej (5-, 6-latki) wraz z opinią – 350 zł,
• Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych – 250-350 zł
• Diagnoza pedagogiczna – 150 zł
• Diagnoza logopedyczna – 80 z
• Diagnoza psychologiczna wraz z opinią 200 – 350 zł

KONSULTACJA


• Jednorazowa konsultacja psychologiczna (ok. 1 godz.) – 80,- zł
• Jednorazowa konsultacja pedagogiczna (ok. 1 godz.) – 80,- zł
• Jednorazowa konsultacja logopedyczna (ok. 1 godz.) – 80,- zł
• Jednorazowa konsultacja psychiatryczna – 90zł

TERAPIA


• Terapia psychologiczna indywidualna (1 godz.) – 80,- zł
• Terapia pary/rodziny (1 godz.) – 100 PLN
• Terapia pedagogiczna (1 godz.) – 60,- zł
• Terapia logopedyczna (45 min.) – 45,- zł


COACHING


Wydanie zaświadczenia – 50 złPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii