Mediacja – to dobrowolne porozumiewanie się stron, będących  w konflikcie w obecności bezstronnej osoby trzeciej (mediatora), które ma na celu pomoc w dojściu do ugody, satysfakcjonującej obie strony.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Może dotyczyć ona spraw sądowych jak i prywatnych. Między innymi konfliktów rodzinnych, wychowawczych, rówieśniczych i wielu innych. Skierowana jest do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Poza  profitami związanymi z rozwiązaniem konkretnego konfliktu z mediacji płynie szereg dodatkowych korzyści takich jak: poufność, otwarta i szczera komunikacja miedzy stronami konfliktu, oszczędność czasu, zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu przyszłych konfliktów.

 

Fundamentalną zasadą mediacji jest pełna dobrowolność obu stron konfliktu.Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii