Poza szeroką ofertą kierowaną do osób dorosłych studenci WSEI mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa indywidualnego. Dotyczyć ono może aktualnych trudności związanych np. z życiem osobistym czy studiowaniem.Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii