Poradnia udziela szeroko rozumianej pomocy (psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej) dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Oferta obejmuje między innymi  terapię pedagogiczną, logopedyczną, wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego najmłodszych, budowanie poczucia własnej wartości, ćwiczenia pamięci i koncentracji.   Poradnia udziela również wsparcia rodzicom i nauczycielom w procesie wychowania i nauczania.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii