„Wykłady Mistrzów” to cykl spotkań naukowych, podczas których gościć będziemy osoby, które wniosły istotny wkład do rozwoju współczesnej myśli psychologicznej.

W bieżącym roku akademickim mieliśmy zaszczyt gościć:

8 października 2014 –  prof. dr hab. Jan Tylka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pt. Psychosomatyczne podejście do problemów zdrowia i choroby;
19 listopada 2014 – prof. dr hab. Andrzej Falkowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, pt. Praktyczne implikacje teorii psychologicznych: Percepcja, wyobraźnia, pamięć.

Przed nami:
17 grudnia 2014 – prof. dr hab. Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, pt. Czy WIEDZA i MĄDROŚĆ znaczą to samo?;
14 stycznia 2015 – prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański, pt. Dysleksja – paradoksy i mity;
11 marca 2015 – prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, pt. Agresja w życiu publicznym
5 kwietnia 2015 – prof. dr hab. Jan Terelak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pt. Stres egzystencjalny – nowe wyzwania psychologiiPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii