Harmonogram

Harmonogram szkolenia gr 1 Nałęczów

Harmonogram szkolenia gr 2 Nałęczów

Harmonogram szkolenia gr 3 Nałęczów

Harmonogram szkolenia gr 4 Nałęczów

Harmonogram szkolenia gr 5 Nałęczów

Grudzień

Diagnoza problemowa

Doradztwo zawodowe

Mentoring

Styczeń

Diagnoza problemowa

Doradztwo zawodowe

MentoringPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii