Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Ankieta rekrutacyjna z opinią

Deklaracja uczestnictwa w projekcie GPS 2.0

Formularz zgłoszeniowy od 07.08.2018

Oświadczenie dot. przetw. danych osobowych

Oświadczenie o występowaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznego

Oświdczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Wzór zaświadczenia – PsychologPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii