SZKOLENIE DOSKONALĄCE – PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Oferta kierowana jest do wszystkich osób, które chcą wykorzystać elementy wiedzy psychologicznej w celu poznania i zrozumienia zachowania człowieka jako konsumenta, a także nauczyć się rozpoznawać potrzeby innych ludzi, w perspektywie prowadzenia własnej firmy.

Odbiorcy:

Uczestnikami szkolenia mogą być studenci wszystkich kierunków oraz odbiorcy zewnętrzni (bez ograniczeń wiekowych), pracownicy przedsiębiorstw, handlu, usług oraz organizacji samorządowych, zajmujący się działalnością marketingową oraz sprzedażową, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy, działań promocyjnych i budowania pozytywnych relacji z klientami.

Forma zajęć: Wykład i zajęcia warsztatowe

Całkowita liczba godzin: 60 godzin zajęć dydaktycznych (większość zajęć jest prowadzona metodami aktywnymi w formie warsztatów i treningów).

Zajęcia będą odbywały się w trybie popołudniowym (dwa lub trzy piątki w miesiącu w godz. 16.00-20.00 oraz jeden zjazd weekendowy tj. piątek po południu, sobota i niedziela). Możliwy jest inny układ zajęć zależnie od preferencji grupy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WSEI w Lublinie.

Warunki przyjęcia:

Warunki ukończenia: Aktywny udział w zajęciach

Absolwenci otrzymują: Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego „Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości”

Planowane rozpoczęcie – listopad 2017, zakończenie – luty 2018

Treści szkolenia:

Wykładowcy i trenerzy/Obsada kadrowa:

Pracownicy Pracowni Psychologii Społecznej i Neuropsychologii (Prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek, dr Maria Sidoruk-Błach, dr Marcin Stencel)

Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek – profesor psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od przeszło 40 lat zajmuje się związkami między mózgiem, językiem, myśleniem i zachowaniem oraz procesem sprawnego komunikowania się ludzi ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wywierania wpływu i podejmowania decyzji.

dr Maria Sidoruk-Błach – psycholog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od wielu lat z powodzeniem łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem praktycznym w dziedzinie HR i marketingu prowadząc doradztwo i szkolenia w obszarach związanych z budowaniem marki, sprzedażą i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

dr Marcin Stencel – psycholog, adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie. Zajmuje się psychologią społeczną – jest autorem badań i publikacji z tego zakresu. Prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu kreowania wizerunku i komunikacji społecznej. Współpracuje również z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami.

Koszt szkolenia: 350 złotych

Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz zgłoszenia poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie „PSYCHOLOGIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

 Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii