Z radością informujemy, iż w nowym roku akademickim 2017/2018 wzorem lat ubiegłych rozpoczynamy szkolenie:

„Diagnoza i terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback EEG”- (I stopień)

 

O SZKOLENIU

Szkolenie zostało opracowane w oparciu o standardy BCIA – Biofeadback Certification International Alliance. Przygotowuje do pracy z wykorzystaniem metody EEG-Biofeedback z osobami o różnych typach trudności.  Składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu podstaw neuroanatomii i neurofizjologii w aspekcie metody EEG Biofeedback, specyfiki zapisów EEG oraz protokołów treningowych dla poszczególnych typów zaburzeń. Część praktyczna obejmuje trening umiejętności w zakresie diagnozy i terapii z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback z wykorzystaniem urządzeń  najczęściej wykorzystywanych w praktyce  – Elmiko, Alien.

Atuty szkolenia:

Prowadzący: mgr Michał Niewiadomy – psycholog neuroterapeuta, specjalista metody Biofeedback EEG.

Rozpoczęcie: listopad 2017.

Czas trwania: 35 godzin, realizowane w ciągu 3 miesięcy (zajęcia raz w tygodniu)

 

Koszt szkolenia:

1350 PLN – płatne w dwóch ratach: 700 PLN (płatne do dnia rozpoczęcia szkolenia) i 650 PLN (płatne po zakończeniu szkolenia)

             Numer konta do płatności:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: SZKOLENIE Biofeedback – EEG,  imię i nazwisko uczestnika

 

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (szkolenie odbywa się w małej grupie) decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do zgłoszenia udziału!

 FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii