Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

zaprasza na szkolenie kierowane do specjalistów pracujących w obszarze wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych

Analiza i interpretacja Inwentarza MMPI-2 w praktyce klinicznej (16 godzin)

 

Zagadnienia:

Dlaczego nazwa MMPI-2 jest myląca? Założenia twórców a zniekształcenia praktyki klinicznej.

MMPI-2 jako narzędzie do badania nieprzystosowania.

Ważność profilu, czyli co Pacjent mówi nam o sobie rozwiązując test w określony sposób?

Dlaczego schizofrenia nie jest schizofrenią? Klasyfikacja Kraepelina, a współczesne

rozumienie skal klinicznych.

Podejścia do interpretacji wyników i strategie interpretacyjne wg. T. Kucharskiego

Kody wysokopunktowe i ich zastosowanie w opisie przystosowania/nieprzystosowania.

Czy MMPI-2 jest narzędziem zastępującym wywiad i obserwację? Progresja hipotez

diagnostycznych na przykładzie przypadku P. Szymona, pacjenta o złożonej konfiguracji

objawowej i etiologicznej – burza mózgów.

Wspólna praca na profilach pacjentów różnych grup diagnostycznych (schizofrenia,

zaburzenia osobowości, zaburzenia spowodowane używaniem substancji)

Praca pod superwizją nad sporządzaniem opisów klinicznych w 3-osobowych grupach

Prowadzący

dr.n. zd. Jacek Gierus, pracownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, terapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji. Zajmuje się problematyką zaburzeń poznawczych w przebiegu chorób i zaburzeń psychicznych oraz tworzeniem i adaptacją psychometrycznych metod badawczych. Publikował i recenzował m.in. w takich czasopismach jak The Lancet Psychiatry, BMC Psychiatry, General Hospital Psychiatry. Absolwent cyklu szkoleniowego „Data Science” na Uniwersytecie Harvarda.

Termin:  styczeń -luty 2019, sobota-niedziela

Koszt szkolenia

300 PLN studenci i absolwenci WSEI, 330 PLN osoby spoza WSEI

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie-MMPI-2,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA!: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii