Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

zaprasza na szkolenie kierowane do specjalistów pracujących w obszarze wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych

Samobójstwo – teoria i praktyka prewencji i interwencji (16 godzin)

Zagadnienia:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) raportuje, że każdego roku w wyniku samobójstwa ginie więcej ludzi niż łącznie z powodu konfliktów, działań wojennych i katastrof żywiołowych. Walka ze zjawiskiem jest trudnym wyzwaniem wymagającym rzetelnej wiedzy i jasnych standardów postępowania. Szkolenie przybliża kompleksowo problematykę kryzysu suicydalnego i sposobów postępowania w przypadku jego wystąpienia:

  1. Przed wybuchem pożaru: formulacja oceny ryzyka wg. Caroline Logan.
  2. Psychologiczne i biologiczne teorie samobójstwa
  3. Typologia zachowań autoagresywnych
  4. Sytuacje kliniczne: psychoza, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju
  5. Procedura Interwencji Kryzysowej Borderline PIK-B i skala BSL-23 – narzędzia pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości.
  6. Wytyczne co do interwencji w kryzysie samobójczym wraz ze sposobami ich zastosowania.
  7. BONUS: Samobójstwo a terroryzm. Profil potencjalnego zamachowca i teorie psychologiczne umożliwiające przewidzenie poszczególnych cech.

Prowadzący

dr.n. zd. Jacek Gierus, pracownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, terapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji. Zajmuje się problematyką zaburzeń poznawczych w przebiegu chorób i zaburzeń psychicznych oraz tworzeniem i adaptacją psychometrycznych metod badawczych. Publikował i recenzował m.in. w takich czasopismach jak The Lancet Psychiatry, BMC Psychiatry, General Hospital Psychiatry. Absolwent cyklu szkoleniowego „Data Science” na Uniwersytecie Harvarda.

Termin:  styczeń -luty 2019, sobota-niedziela

Koszt szkolenia

300 PLN studenci i absolwenci WSEI, 330 PLN osoby spoza WSEI

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie-SAMOBÓJSTWO,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA!: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii