Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

zaprasza na szkolenie kierowane do specjalistów pracujących w obszarze wsparcia par i małżeństw

Niepłodność – problem bio-psych-społeczny. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne (16 godzin)

 

Zagadnienia:

 1. Aspekty medyczne – niepłodność jako choroba
 2. Wprowadzenie – definicja NP, szacunki WHO
 3. Etiologia: a. niepłodność kobiety, b. niepłodność mężczyzny
 4. Diagnoza medyczna i formy leczenia
 5. Lekarz – postawy prawidłowe i błędy jatrogenne
 6. Aspekty psychologiczne
 7. Psychologiczne korelaty niepłodności
 8. Reakcje i emocje związane z niepłodnością
 9. Stadia adaptacji do niepłodności
 10. Sposoby radzenia sobie z niepłodnością
 11. Zmiany w postawach wobec siebie i partnera pod wpływem niepłodności

III. Aspekty społeczne

 1. Niepłodności jako tabu
 2. Regulacje prawne a postawy wobec niepłodność
 3. Stereotypy a niepłodność
 4. Aspekty etyczne
 5. Stanowisko Kościoła wobec metod „wspomagania rozrodu”
 6. Kontrowersje wokół technik stosowanych w leczeniu niepłodności
 7. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa a praca z niepłodnością
 8. Psycholog i jego rola
 9. Diagnoza – problemy diagnostyczne (metody, techniki, umiejętności)
 10. Wsparcie
 11. Eementy terapii

Prowadzący

dr Marta Brachowicz – psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI). Uzyskała certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy (EAP). Ukończyła kurs psychoterapeutyczny „Praca z ciałem” oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu:

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii w Lublinie, w Przychodniach, Poradniach Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz prowadząc prywatną praktykę. Współpracowała z Kliniką Rozrodczości i Andrologii AM w Lublinie oraz NZOZ OVUM Rozrodczość i Andrologia w Lublinie. Obecnie współpracuje z CENTRUM MEDYCZNE PRO CREATIVE w Krakowie.

Termin:  kwiecień, maj  2019, sobota i niedziela 

Koszt szkolenia

300 PLN studenci i absolwenci WSEI, 330 PLN osoby spoza WSEI

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie-NIEPŁODNOŚĆ,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA!: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii