Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

zaprasza na szkolenie kierowane do specjalistów pracujących w obszarze wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych

Rozwój psychoseksualny – pomiędzy normą a patologią  (16 godzin)

 

 

Zagadnienia:

 

Seksualność człowieka – funkcje, rozumienie, fakty i mity

Rozwój psychoseksualny

Ekspresja seksualna – między normą a patologią

Kształtowanie seksualności i wspieranie rozwoju psychoseksualnego

Profilaktyka zdrowia psychoseksualnego

Prowadzący

mgr Paweł Grochocki – psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy, trener. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowec. Prowadzi terapię indywidualną, pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Termin:  grudzień 2018, styczeń 2019, wybrane piątki godz. 16.00-19.15 

Koszt szkolenia

300 PLN studenci i absolwenci WSEI, 330 PLN osoby spoza WSEI

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie-ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA!: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii