Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

zaprasza na szkolenie kierowane do specjalistów pracujących w obszarze wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych

ZABURZENIA ODŻYWIANIA, MECHANIZMY,PSYCHOTERAPIA, PSYCHOEDUKACJA (16 godzin)

 

Zagadnienia:

Bulimia i anoreksja – podstawowe pojęcia

Mechanizmy głodu a mechanizmy zaburzeń odżywiania.

Metody wstępnej oceny stanu Pacjentki/Pacjenta

Rehabilitacja wagi i psychoedukacja

Terapia poznawczo-behawioralna – techniki pracy terapeutycznej

Dylematy etyczne i prawne

Praca z przypadkami i materiałami audiowizualnymi

Prowadzący

dr.n. zd. Jacek Gierus, pracownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, terapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji. Zajmuje się problematyką zaburzeń poznawczych w przebiegu chorób i zaburzeń psychicznych oraz tworzeniem i adaptacją psychometrycznych metod badawczych. Publikował i recenzował m.in. w takich czasopismach jak The Lancet Psychiatry, BMC Psychiatry, General Hospital Psychiatry. Absolwent cyklu szkoleniowego „Data Science” na Uniwersytecie Harvarda.

Termin:  listopad 2018 – grudzień 2018, sobota-niedziela

Koszt szkolenia

300 PLN studenci i absolwenci WSEI, 330 PLN osoby spoza WSEI

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie-WZABURZENIA ODŻYWIANIA,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA!: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii