Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

zaprasza na szkolenie kierowane do specjalistów pracujących w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży

Wysoka wrażliwość  – diagnoza i wsparcie (8 godzin)

Wysoka wrażliwość (czy nadwrażliwość) to cecha temperamentu, która charakteryzuje około 20% społeczeństwa (Aron i Aron, 1997). Zdaniem Elain N. Aron (1996) ilość osób charakteryzujących się nadwrażliwością jest zbyt liczna by można było traktować cechę marginalnie (jak każdą inną), jednak zbyt mało liczna by mogła być rozumiana i wspierana przez otoczenie w adekwatny sposób. Badania potwierdzają, że osoby nadwrażliwe, przetwarzają informacje i bodźce płynące z otoczenia silniej (intensywniej) i głębiej (w znaczeniu Lockhart i Craik, 1990) niż inni (Aron & Aron, 1997; Aron, Aron i Jagiellowicz, 2012; Grimen, & Diseth, 2016; Jagiellowicz, Aron i Aron, 2015). Osoby te są bardziej wrażliwe zarówno na pozytywne jak i negatywne doświadczenia (Aron & Aron, 1997; 2012). W związku z tym szybciej mogą stać się przytłoczone, zmęczone, rozdrażnione. Nadwrażliwe dzieci, w sytuacjach zbyt dużej ilością bodźców przyjmują zachowania mylone z nadpobudliwością, deficytami koncentracji uwagi, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (ang. Sensory Processing Disorder). W czasie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z wrażliwością, wyjaśnione czym jest a czym nie jest. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania ze sposobem diagnozowania nadwrażliwości, poznają specyfikę rozwoju osób wrażliwych, a także skuteczne sposoby pracy z osobami obdarzonymi tą cechą.

Zagadnienia:

Wysoka wrażliwość, nadwrażliwość, wrażliwość przetwarzania sensorycznego, emocjonalność – wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wrażliwością

Czy jesteś osobą wysoce wrażliwą? Pomiar wrażliwości – przedstawienie i omówienie polskiej wersji Highly Sensitive Person Scale (a trakcie adaptacji)

Wysoka wrażliwość a zaburzenia DSM – z czym mylnie identyfikowana bywa nadwrażliwość

Kontinuum wrażliwości – „Mlecze, Tulipany i Storczyki”

„Co Ty znowu wymyślasz” i „O co Ci chodzi” – o wrażliwości w bliskich relacjach

Skuteczne i nieskuteczne metody wspierania osób nadwrażliwych

Prowadzący

dr Monika Baryła-Matejczuk – jest psychologiem, pracuje w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest trenerem i psychoedukatorem Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. Aktualnie, wraz z dr Wiesławem Poleszakiem przygotowuje polską adaptację Highly Sensitive Person Scale – Skali do badania wrażliwości.

Termin:  listopad 2018, wybrane piątki godz. 16.00-19.15

Koszt szkolenia

210 PLN studenci i absolwenci WSEI, 230 PLN osoby spoza WSEI

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie-WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ-DIAGNOZA I WSPARCIE,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA!: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii