Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

zaprasza na szkolenie kierowane do specjalistów pracujących w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY – 24 godziny

Realizowane zagadnienia

Prowadzący

dr Anna Wójcicka (psychiatra)

mgr Jarosław Klin (psychoterapeuta)

mgr Piotr Wiejak (terapeuta uzależnień)

dr Monika Lipert (psychiatra)

Termin:  listopad 2018-styczeń 2019, wybrane piątki godz. 16.00-19.15

Koszt szkolenia

350 PLN studenci i absolwenci WSEI, 380 PLN osoby spoza WSEI

Numer konta do płatności: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

             06114010940000202769001026

z dopiskiem: szkolenie-PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY,  imię i nazwisko uczestnika

 UWAGA!: decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIAPsychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii